Storage Solutions

راه حل های ذخیره سازی

چالش­ها

رشد سریع و گسترش نرم افزارهای سازمانی و برنامه های کاربردی مهم در سازمانها نوع نگاه سازمانها و کسب و کارها به ذخیره سازی اطلاعات را تغییر داده است

در کسب و کار های تجاری، صنایع و سازمانهای دولتی ، اطلاعات مهم تر، و فراوان تر از قبل شده اند. حجم بالا و اهمیت اطلاعات حیاتی باعث افزایش آگاهی از نقش ذخیره سازی داده ها در دستیابی به اهداف و حفظ مزایای رقابتی گردیده است

فن آوری های مانند انبارهای دیتا ( Data Warehousing)، پردازش تراکنش آنلاین (OLTP)، (ERP)، و خدمات الکترونیکی نیاز گسترده ای برای زیرساخت ذخیره سازی سریع و ایمن ایجاد کرده اند که “همیشه در حال کار و همیشه موجود هستند”

Storage

شرح راهکار

لاتک انتخاب گسترده ای از راه حل های دیسک و آرایه های مبتنی بر دیسک را ارائه می دهد که شامل آرایه های ذخیره سازی سطح پایین و قابل اطمینان الی تجهیزات حرفه ای سطح بالا و در سطح Main Frame می باشند
با سطح دسترسی و عملکرد بالایی که در راهکارهای شرکت لاتک ارائه می گردد ، لاتک آرامش ذهنی را به مشتریان خود ارائه می نماید چرا که مطمئن هستند که دیتای آنها محافظت شده هستند و در مواقع مورد نیاز نیز در دسترس می باشند
ما با همکاری و شراکت با صاحبان تکنولوژی های برتر در صنعت ، جدیدترین تکنولوژیها و سرویسهای حرفه ای را به مشتریان خود ارائه می دهیم که باعث بهینه سازی دیتا سنتر ها و افزایش کارآمدی و افزایش فضای ذخیره سازی و افزایش سطح سرویس و کاهش کلی هزینه ها می گردد
راه حل های ذخیره سازی ، قابلیت های پیشرفته ای از جمله مجازی سازی سرور و ذخیره سازها و ذخیره سازی طبقه بندی شده ( Tiered) را ارائه می دهد که بتواند پاسخگوی چالشهای تجاری و فنی ، در سازمان شما باشد

راه حل های ذخیره سازی ما عبارتند از

راه حل های ذخیره سازی اولیه – Primary Storage Solutions
راه حل های تداوم کسب و کار – Business Continuty Solutions
راه حل های پشتیبان – Backup Solutions
راه حل داده های بزرگ – Big Data Solution
سیستم های ابر – Cloude Services

ویژگی های اصلی

 تجربه در راهکارهای محاسباتی با ماموریت بحرانی
انتخاب گسترده سیستم های دیسک و آرایه های دیسک با دسترسی بالا
فناوری های نوین با کاربری آسان

کاربران هدف

کلیه سازمان های رده متوسط و شرکتهای بزرگ از جمله حوزه مخابرات ، بانک و موسسات مالی، صنایع ، وزارتخانه ها ، مراکز درمانی و دانشگاهها

توانمندی ها و خدمات رادین راهبرد

رادین راهبرد خدمات جامع برای ارزیابی، طراحی، تامین، اجرا، و پشتیبانی از مشتریان را مطابق با سرویسهای زیر ارائه می دهد