راه اندازی شبکه

رادین راهبرد راه اندازی شبکه را به دو صورت راه اندازی شبکه از ابتدا و رفع مشکلات شبکه هایی که از قبل راه اندازی شده اند را بر عهده گرفته و روش های جداگانه برای اجرا و پیاده سازی و پشتیبانی آنها در نظر می گیرد

پس از ارائه درخواست اولیه ازطرف مشتری ، بازدید اولیه توسط کارشناس فنی نت کارا انجام خواهد شد. ابتدا کلیه نیازهای کارفرما ثبت شده، سپس از بستر موجود شبکه اطلاعات لازم تهیه می شود و یا در صورت فلت بودن شبکه یعنی اینکه تا آن لحظه هیچ اقدامی انجام نشده باشد، بررسی جهت نوع اجرا انجام خواهد شد. موارد مهم در این بازدید ابتدا نیاز کارفرما، سپس تجهیزات موجود می باشد.

موارد مهم دیگر در این بازدید راه اندازی شبکه شامل
نوع بستر ارتباطی مانند کابلی یا بیسیم(پسیو شبکه)
تعداد افراد استفاده کننده
میزان و نوع منابع موجود مانند انواع سوئیچ، سرور،روتر، Storage فایروال و
بررسی مسائل امنیتی
در صورت شعبه ای بودن شبکه، محل شعبات، نحوه ارتباط با شعب و سایر موارد جزو آنالیزهای اولیه برای راه اندازی شبکه می باشند